Skip to content Skip to footer

כל משכנתא וההחזר שלה

אף אחד לא יודע מה יקרה בעתיד, אבל לכולנו יש תכנונים, ציפיות, תקוות וחלומות. הביאו אותם בחשבון כשאתם בוחרים את המשכנתא המתאימה לכם.

בדקו מה גובה ההחזר החודשי שתוכלו לעמוד בו היום והעריכו אם צפויים להיות שינויים משמעותיים בהכנסה שלכם או בהוצאות שלכם. אם העבודה שלכם אינה מובטחת ולא בטוח שהשכר שלכם ימשיך לעלות, אם צפוי שינוי במצב המשפחתי שלכם (למשל אם תרצו להביא ילדים נוספים או תישארו ללא בן/בת זוג), או אם ההוצאות שלכם יגדלו בעתיד, למשל בגלל שינוי במצב המשפחתי, או מכל סיבה אחרת. אתם צופים שינוי כזה? כנראה שבעתיד לא תוכלו לעמוד בהחזר חודשי שהיום אתם כן יכולים לעמוד בו. לכן, כדאי לשקול להתחייב על החזר חודשי נמוך יותר​

מומלץ שההחזר החודשי לא יהיה גבוה מ-20% מההכנסה שלכם, ועד 25% מההכנסה לכל היותר. גם אם זה נראה כרגע קצת מוגזם, זה יעזור לכם להתמודד בקלות עם כל שינוי בהכנסות או בהוצאות שלכם בלי להיכנס לפיגור בתשלומי המשכנתא.

בדקו מה יהיה ההחזר הכולל על המשכנתא (קרן + ריבית​) – וודאו כי לפחות בחלק ממסלולי המשכנתא שבחרתם, תוכלו להחזיר את סכום ההלוואה מוקדם יותר, אם יתאפשר לכם.

רוצים לשלם פחות על המשכנתא? בדקו אם תוכלו להסתפק במשכנתא בסכום נמוך יותר ו/או למשך זמן קצר יותר. ככל שהיחס בין סכום המשכנתא שביקשתם לעלות הדירה שתקנו (שיעור המימון) נמוך יותר, כך המשכנתא תהיה זולה יותר.

שימו לב! לפי הנחיות המפקח על הבנקים, שיעור המימון המקסימלי האפשרי הוא של 75% מערך הדירה עבור מי שזו הדירה הראשונה שרוכש. מי שיש ברשותו כבר דירה והוא מעוניין לשפר את מגוריו או לרכוש דירה להשקעה ייאלץ להסתפק בשיעור מימון נמוך יותר של 50-70% בלבד​.

בדקו מדי שנה אם משתלם למחזר את המשכנתא – אחת לתקופה, בדקו אם תנאי המשכנתא שלכם עדיין כדאיים עבורכם ומתאימים לכם.

השאירו תגובה